Het ontstaan

Het bouwcomité

Aanvankelijk bestond het bouwcomité voornamelijk uit de leiding zelf. Deze groep leiders en leidsters gingen doelgericht op zoek naar enkele ouders en oud-leiding waarvan ze dachten dat ze die wel warm zouden kunnen krijgen voor hun project. Zo werd er een team van enthousiastelingen samengesteld.

In 2009 komt het bouwcomité de eerste keer in de pers. “Wij gaan hier bouwen”. Er is duidelijkheid over de plek waar we gaan bouwen en dat wilden we graag wereldkundig maken. We kunnen eindelijk beginnen aan de plannen voor ons nieuwe lokaal. We contacteren verschillende architecten met de vraag of ze ons wilden helpen.

AGO Architectuur en in het bijzonder Fred Vrebos van Oud-Turnhout wil ons project graag mee helpen verwezelijken. Hij heeft ervaring met jeugdlokalen en heeft kennis van zaken.

Tijdens onze zoektocht naar de architect hebben we zeker ook niet stil gezeten. We hebben informatie ingewonnen via alle mogelijke kanalen. Samen met schepen van jeugd Tinne Rombouts gaan we naar de Stedenbouwkundige dienst van de Provincie. Daar krijgen we te horen hoe groots we mogen denken; maximum afmetingen en minimum vereisten worden meegedeeld. We winnen ook informatie in over mogelijke subsidies en gaan ten rade bij Chiro Nationaal hoe we zo’n project het beste aanpakken.

Tijdens het overleg met Chiro Nationaal wordt onder meer aangehaald dat het verstandig is om een VZW op te richten bij zo’n grootschalig project.

VZW de Mortel

Eind 2009 is de VZW een feit. Er wordt een rekening geopend op naam van de VZW en de nodige papieren worden ingediend. We zijn vertrokken…

Verklaring van de naam:

Het kind moet een naam hebben, dus gaan we op zoek naar een betekenisvolle woordencombinatie. Twee aspecten willen we graag terugvinden in de naam: dat het gaat om een bouwproject en dat het een Meers project is. We gaan op zoek naar de benaming van de plek waar we gaan bouwen. Blijkbaar staat dit gebied bekent als ‘de Mortel’. Omdat in deze naam meteen onze twee eisen vervat zitten, wordt dit de officiële naam van onze VZW.

Nadien volgen verschillende versies van het droomplan. Er wordt bezuinigd en hertekend. Er wordt bekeken en berekend. Er wordt gepalaverd en gezegend. Na ruim twee jaar van plannen, ligt het uiteindelijke plan voor ons begin november 2011.

Dan moeten we natuurlijk de grond nog officieel erfpachten. Er wordt weer vergaderd met Kerkfabriek en Parochieteam om tot een degelijk akkoord te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Er wordt een erfpacht afgesloten voor een periode van 50 jaar.

Dan is de tijd aangebroken om de nodige adviezen in te winnen van de nodige instanties alvorens onze bouwaanvraag officieel in te dienen. We krijgen hiervan veel hulp van Schepen van Jeugd en onze Architect.

Het bouwproces

Eind december werd de laatste hand gelegd aan onze plannen. Net voor Kerstmis werd de bouwaanvraag ingediend. Eind februari kregen we een bouwvergunning in de bus hiervoor.

De nodige vakmensen zijn aangesproken om de werken uit te voeren. Voor de verdere vooruitgang van de werken en de planning, zie planning.